Founder Viện tiếp thị ứng dụng Sage (Phần 1): “Không phải...

Anh Nguyễn Văn Phương- Founder của Viện tiếp thị ứng dụng Sage, một trong những MaCer thế hệ đầu tiên sẽ là nhân vật tuần...