Casestudy

Viettel và con đường chạm đến cảm xúc với Emotion Marketing và Emotional Benefit
Chúng ta luôn nhớ tới Viettel qua những đoạn TVC có nội dung đánh vào cảm xúc với thông điệp giàu...
28/05/2019 08:57:17
Chiến lược 4Ps của tập đoàn TH: Nghệ thuật chinh phục thị trường
Là đứa con sinh sau đẻ muộn, TH đã làm thế nào để giành thị phần sữa từ các thương hiệu lão làng...
28/02/2019 04:00:27